Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

Masan điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2018

Masan điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” và “Công ty”) vừa công bố kế hoạch tài chính điều chỉnh theo mức cao hơn mức mà Ban Điều hành đã công bố trước đây, mức tăng điều chỉnh dựa trên cơ sở tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm 2018.

Masan hoàn tất việc mua lại hơn 100 triệu cổ phiếu quỹ với 'mid-teen' 2018 PE

Masan hoàn tất việc mua lại hơn 100 triệu cổ phiếu quỹ với 'mid-teen' 2018 PE

Ngày 15/11 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã công bố việc hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ, cụ thể Masan đã mua lại 100.665.722 cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu quỹ lên 109.899.932 cổ phiếu, tương đương 9,50% vốn điều lệ của Công ty, với mức giá bình quân là 58.352 đồng cho mỗi cổ phiếu với tổng giá trị là 5.874 tỷ đồng.