Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay

Năm trước còn lỗ vài trăm tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp bất ngờ báo lãi cuối năm 2018

17:55 09/02/2019

Nhiều doanh nghiệp năm 2017 báo lỗ tới vài trăm tỷ đồng, năm 2018 đã ghi nhận kết quả kinh doanh chuyển biến tích cực.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng