Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

công khai

Liều thuốc đặc trị chống tham nhũng

Liều thuốc đặc trị chống tham nhũng

Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ, đồng thời giúp thu hồi được tài sản trong các vụ án tham nhũng.