cõng chữ lên nong

Lớp học đặc biệt giữa đại ngàn chỉ có 3 học sinh

17:05 17/02/2018

Lớp học của thầy Thuận ở Pá Mỳ, Mường Nhé, Điện Biên có ba học sinh, trong đó hai em đang học lớp 2 còn một em lớp 1.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng