Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

cơm tấm kiều giang

Đã có kết luận vi phạm của Cơm tấm Kiều Giang

Đã có kết luận vi phạm của Cơm tấm Kiều Giang

Theo biên bản kết luận, Cơm tấm Kiều Giang có 2 vi phạm hành chính là sử dụng khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh, có côn trùng và người lao động mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ.