Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

cơm gà

Dòi bò trong cơm gà

Dòi bò trong cơm gà

Tại tầng 1 nhà ăn công ty, trong khi khoảng 2/3 công nhân đã ăn xong cơm trưa thì một người phát hiện trong khay cơm gà của mình có dòi.