Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

cổ phiếu HPG

Chứng khoán ngắt chuỗi tăng

Chứng khoán ngắt chuỗi tăng

Khối ngoại cũng đảo chiều bán ròng hơn 290 tỷ đồng trên HoSE, trong đó tập trung bán tháo hàng trăm tỷ đồng tại cổ phiếu HPG và AGG.