Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

cổ phiếu CEO

Cổ phiếu CEO chuyển động, thu hút dòng tiền

Cổ phiếu CEO chuyển động, thu hút dòng tiền

Đại diện Quỹ PYN (Phần Lan)khẳng định chắc chắn, khi họ chọn doanh nghiệp nào đó để đồng hành thì phải hội tụ những yếu tố cần và đủ, đồng thời có sức mạnh để bật lên; thực tế, PYN hiếm khi chọn nhầm cổ phiếu.