Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

cỗ cưới

Cỗ cưới không quá 50 mâm...

Cỗ cưới không quá 50 mâm...

Thành ủy Hà Nội vừa đưa một quy định khá lạ vào dự thảo quanh Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố.