Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

chuyển nhượng dự án

Bất thường trong chuyển nhượng cổ phần tại Coma

Bất thường trong chuyển nhượng cổ phần tại Coma

Dù hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Tổng công ty Cơ khí xây dựng – Coma và Công ty phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) đã thanh lý nhưng hai bên lại ký phụ lục hợp đồng, giảm giá bán cổ phần, khiến giá trị chuyển nhượng bị “bốc hơi” hơn 30 tỷ đồng.