Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

Chương Dương

Hà Nội dỡ phong tỏa 4 khu vực

Hà Nội dỡ phong tỏa 4 khu vực

Phường Giáp Bát, Văn Chương, Văn Miếu và Chương Dương được điều chỉnh, dỡ phong tỏa sau nhiều ngày cách ly y tế để phòng, chống dịch.