Tìm thấy 30 kết quả với từ khóa “

chùa Phúc Khánh

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Giáo lý nhà Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải hạn; theo Kinh Phật, không có vị thần thánh nào gây vận hạn cho con người, tất cả là do con người tạo ra, "gieo nhân nào gặt quả nấy".