Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

chùa chiền

Một nhà sư tự thiêu tại chùa

Một nhà sư tự thiêu tại chùa

Đại đức Thích Thanh Hoằng (tục danh Nguyễn Thành Mười, 42 tuổi) đã tự thiêu tại chùa Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình lúc 22 giờ 30 ngày 28/11.