chống lãng phí sách giáo khoa

Chống lãng phí sách giáo khoa ở Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

08:39 21/09/2018

Khác Việt Nam, Bộ GD&ĐT Nhật Bản không trực tiếp làm sách giáo khoa mà chỉ giữ vai trò đặt ra quy chế, theo dõi việc thực hiện, thẩm định, cấp phép cho các bộ sách đủ điều kiện.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng