Tìm thấy 63 kết quả với từ khóa “

chống đối

Vì sao ‘Anh Ba Sàm’ bị bắt?

Vì sao ‘Anh Ba Sàm’ bị bắt?

(VTC News) – Trước khi bị bắt, ‘Anh Ba Sàm’ đã móc nối với các phần tử nước ngoài để chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.