Tìm thấy 58 kết quả với từ khóa “

chống dịch covid-19

Thợ điện trong tâm dịch COVID-19

Thợ điện trong tâm dịch COVID-19

Nhân viên Công ty Điện lực (PC) Bắc Giang nói chung, Điện lực Việt Yên nói riêng đang dốc sức đảm bảo điện phục vụ nhân dân, phục vụ công tác chống dịch địa phương.