chính sách kinh tế - VTC News
Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

chính sách kinh tế

Hàng loạt chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Hàng loạt chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch mà không phải xin phép, hộ nghèo được hỗ trợ 90% chi phí bảo hiểm nông nghiệp, thủ tục công nhận làng nghề truyền thống, chủ đầu tư chịu hoàn toàn chi phí phá dỡ nếu xây dựng sai phép... là một số chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018.