Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

chim sẻ

Chim thành phố thông minh hơn chim ở quê

Chim thành phố thông minh hơn chim ở quê

Kết quả thử nghiệm tại đảo Barbados cho thấy chim sẻ ở thành phố có xu hướng giải quyết vấn đề nhanh nhạy hơn so với đồng loại của chúng ở vùng nông thôn.