Tìm thấy 11 kết quả với từ khóa “

chiến dịch Hồ Chí Minh

Video: Nhật ký chiến dịch Hồ Chí Minh

Video: Nhật ký chiến dịch Hồ Chí Minh

Video 10:49 28/04/2014 0

(VTC News) - Tiếp nối thắng lợi giòn giã sau ngày mở đầu chiến dịch, quân và dân ta tiếp tục mở các mũi tấn công chiến lược vào các cứ điểm trọng yếu.