Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

chi ngân sách

Thu nội địa tháng 4 giảm mạnh

Thu nội địa tháng 4 giảm mạnh

Số thu nội địa tháng 4 ước đạt 72.500 tỷ đồng, giảm gần 1/4 so với tháng 3 và chỉ bằng 65% mức cùng kỳ năm 2019, số lũy kế trong 4 tháng đầu năm nay cũng giảm 3,7%.