Tìm thấy 18 kết quả với từ khóa “

chi cục thuế

Bộ Tài chính muốn giảm 50% chi cục thuế

Bộ Tài chính muốn giảm 50% chi cục thuế

Bộ Tài chính muốn giảm ít nhất 1 nửa tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành, cụ thể, từ nay đến cuối năm 2020 đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có.