Tìm thấy 23 kết quả với từ khóa “

chết đi sống lại

Lý giải chuyện 'chết đi sống lại'

Lý giải chuyện 'chết đi sống lại'

Hiện tượng “chết đi sống lại” đến nay vẫn là một trong những bí ấn của ngành khoa học. Trên thực tế, nghiên cứu đã khẳng định hiện tượng chết đi sống lại có thậ