Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

cha con người rừng

Kinh doanh 'người rừng'

Kinh doanh 'người rừng'

Người thân của cha con “người rừng” yêu cầu phải trả 500.000 - 3 triệu đồng nếu muốn phỏng vấn hoặc dẫn vào chòi lá trong rừng.