Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

cấy lúa

Phương pháp mới cấy lúa hàng biên

Phương pháp mới cấy lúa hàng biên

Đây là phương pháp cấy một hàng sông hẹp cách nhau khoảng 15cm, tiếp đó cấy một hàng sông rộng cách nhau khoảng 40cm, khóm cách khóm khoảng 15cm, trung bình khoảng 13 – 16 khóm/m2.