Tìm thấy 28 kết quả với từ khóa “

Catalan

Tây Ban Nha ra tối hậu thư cho Catalan

Tây Ban Nha ra tối hậu thư cho Catalan

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cảnh báo chính quyền trung ương có thể sẽ áp dụng điều 155 trong Hiếp pháp để tước quyền tự trị của Catalan nếu khu vực này vẫn tuyên bố độc lập.