Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

cắt xén

Mạnh mẽ trên biển Đông

Mạnh mẽ trên biển Đông

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đã đặt nền móng cho lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc.