Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

bot Thái Nguyên chợ mới

Dự án BOT xong gần 1 năm không được thu phí

Dự án BOT xong gần 1 năm không được thu phí

Có dự án BOT đã xong gần 1 năm, nhưng cơ quan chức năng vẫn không dám “cho” nhà đầu tư thu phí, sự việc hi hữu này không đơn thuần thể hiện các phát sinh của BOT mà còn là vấn đề trách nhiệm của các cơ quan chức năng.