Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

bông tai

Kề dao vào cổ bé gái cướp bông tai

Kề dao vào cổ bé gái cướp bông tai

Nhạc ra nhà sau lấy cây dao yếm cầm đến chỗ Phương và Hoa đang ngồi, kề dao vào cổ Phương, dọa: “Mày đưa đôi bông cho tao. Nếu không đưa, tao cắt cổ mày”.