bồi thường - VTC News
Tìm thấy 141 kết quả với từ khóa “

bồi thường

Bồi thường 6.100 tỷ đồng cho VNCB: Tiền lệ bất lợi

Bồi thường 6.100 tỷ đồng cho VNCB: Tiền lệ bất lợi

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có đơn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng liên quan tới việc đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) có trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với số tiền 6.127 tỷ đồng.