Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

bồi thường thiệt hại

Tháng 8/2016, tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra sẽ đến với người dân

Tháng 8/2016, tiền bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra sẽ đến với người dân

Chính phủ đã phân công các bộ ngành xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường hồi tháng 4/2016, trong tháng 8/2016, việc bồi thường thiệt hại trực tiếp đến được với người dân.