Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

bội chi ngân sách

Thất thoát lãng phí ngàn tỷ: Tăng thuế cho đủ chi tiêu?

Thất thoát lãng phí ngàn tỷ: Tăng thuế cho đủ chi tiêu?

Những ngày này, câu chuyện ngân sách lại nóng rẫy với việc Bộ Tài chính đề xuất tăng loạt sắc thuế, đặc biệt là thuế Giá trị gia tăng từ 10 lên 12%, nhiều câu hỏi được đặt ra “tại sao không giảm chi mà lại cứ đòi tăng thu”?