Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

bỏ tù

Bỏ tù cưa xăng

Bỏ tù cưa xăng

Trong khi khách sơn tràng xưa phải chặt đẽo, cưa xẻ cả tuần, cả tháng mới đẵn được những thớt gỗ, thì nay cưa xăng xuất hiện làm máu rừng đổ ròng ròng