Tìm thấy 97 kết quả với từ khóa “

bộ thông tin truyền thông

Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo

Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ nhà báo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.