bổ nhiệm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra

Tại sao bổ nhiệm chức danh 'Thủ trưởng cơ quan điều tra' cho 2 thứ trưởng Công an?

09:10 13/08/2018

Khi còn cấp Tổng cục, chức danh tư pháp "Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát/An ninh điều tra" được giao cho các tổng cục phó, nhưng Bộ trưởng Công an vừa bổ nhiệm chức danh này đối với 2 thứ trưởng.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng