Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

bỏ khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn

Bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ' là đúng

Bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ' là đúng

Những người chỉ trích đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ" của GS Trần Ngọc Thêm đang đánh đồng “Lễ” với việc giáo dục đạo đức, tạo ra cuộc tranh cãi không cần thiết.