Bleasdale Church of England - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Bleasdale Church of England trên VTC News

Chỉ còn một học sinh, trường tiểu học nhỏ nhất nước Anh đóng cửa

Chỉ còn một học sinh, trường tiểu học nhỏ nhất nước Anh đóng cửa

Trong năm năm qua, số học sinh ở ngôi trường 180 tuổi giảm từ 16 xuống còn 2; số giáo viên, nhân viên chỉ là 7.