Tìm thấy 57 kết quả với từ khóa “

bi hài

Bi hài bị cáo 'không thèm' đến tòa

Bi hài bị cáo 'không thèm' đến tòa

Bị cáo từ chối nhận tống đạt kết luận điều tra, cáo trạng, thậm chí cả “trát” từ cơ quan xét xử, nên tại phiên phúc thẩm buộc lòng tòa phải làm việc với chiếc v