Tìm thấy 83 kết quả với từ khóa “

bầu Thắng

VPF có chủ tịch HĐQT mới: Bóng đá và minh bạch

VPF có chủ tịch HĐQT mới: Bóng đá và minh bạch

Công chúng hôm qua được dịp xôn xao với bản báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF): Phần chi phí cho BTC giải lên tới trên 33 tỷ đồng trong 3 năm, cao hơn cả tiền giải thưởng.