Tìm thấy 78 kết quả với từ khóa “

bầu đệ

Video: Bầu Đệ tố lãnh đạo Hải Phòng lật kèo

Video: Bầu Đệ tố lãnh đạo Hải Phòng lật kèo

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được nhiều tràng pháo tay tán thành từ phía hội trường, Thủ tướng cũng vỗ tay tán thưởng.