Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

bắt cán bộ

Bắt 3 cán bộ Tổng cục Thủy sản làm giả công văn, ký khống giấy tờ để trục lợi

Bắt 3 cán bộ Tổng cục Thủy sản làm giả công văn, ký khống giấy tờ để trục lợi

Các cán bộ đã câu kết làm giả công văn và ban hành công văn trái luật để đưa tên các sản phẩm là thức ăn nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không đủ tiêu chuẩn vào bản phụ lục sản phẩm đã được cấp phép lưu hành, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.