Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

Bảo vật quốc gia

Video: Thêm 37 bảo vật quốc gia

Video: Thêm 37 bảo vật quốc gia

Video 10:07 31/12/2013 0

(VTC News) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với 37 hiện vật, nhóm hiện vật.