Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

bão maria

Google trợ giúp cho Puerto Rico bằng bóng bay

Google trợ giúp cho Puerto Rico bằng bóng bay

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC cho biết đã chấp thuận đề nghị của Alphabet Inc công ty mẹ của Google về việc cung cấp dịch vụ di động khẩn cấp cho khu vực Puerto Rico bằng các khí cầu.