Tìm thấy 39 kết quả với từ khóa “

báo cáo tài chính

Vinacafe nặng nợ vì ‘con’

Vinacafe nặng nợ vì ‘con’

Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) đang phải trích lập dự phòng hơn 158,4 tỷ đồng cho khoản vốn góp gần 602 tỷ đồng đầu tư vào 31 công ty con, 5 công ty liên kết và 2 đơn vị khác, theo Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ 6 tháng năm 2018.

Facebook, Google 'lao đao', lợi nhuận Amazon vượt 2 tỷ USD

Facebook, Google 'lao đao', lợi nhuận Amazon vượt 2 tỷ USD

Trong khi Facebook, Google "lao đao" thì lần đầu tiên trong lịch sử, lợi nhuận Amazon đạt 2 tỷ USD trong quý II/2018 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục lượng người dùng đăng ký dịch vụ Prime, điện toán đám mây và các hoạt động quảng cáo.

Kiểm toán 'khui' hàng loạt vấn đề lương, thưởng một doanh nghiệp công ích

Kiểm toán 'khui' hàng loạt vấn đề lương, thưởng một doanh nghiệp công ích

Kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, dòng tiền trong năm âm, chưa phân phối lợi nhuận phát sinh từ năm 2014 đến năm 2016, nhưng công ty này đã chi khen thưởng, phúc lợi lũy kế đến ngày 31/12/2016 với số tiền 11,5 tỷ đồng và làm cho quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán bị âm trên 8,2 tỷ đồng.