bằng tiến sĩ - VTC News
Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

bằng tiến sĩ

Học 8 ngày, có ngay bằng tiến sĩ

Học 8 ngày, có ngay bằng tiến sĩ

Chương trình 4 năm nhưng "tiến sĩ" chỉ học 8 ngày; học trường không được cấp giấy kiểm định; mua bằng… là những lý do khiến nhiều văn bằng quốc tế không được công nhận tại Việt Nam.