Ban hành thuế tài sản - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Ban hành thuế tài sản trên VTC News

Bỏ ngưỡng đánh thuế nhà 700 triệu đồng, đề xuất đánh thuế theo diện tích

Bỏ ngưỡng đánh thuế nhà 700 triệu đồng, đề xuất đánh thuế theo diện tích

Theo Lê Thị Mai Liên, thành viên nhóm nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế tài sản, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Bộ Tài chính đã họp và bỏ ngưỡng đánh thuế nhà trên 700 triệu, đồng thời đề xuất ngưỡng tính thuế mới theo diện tích.