Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

Baba Amte

Baba Amte là ai?

Baba Amte là ai?

Baba Amte là nhà hoạt động xã hội ở Ấn Độ được nhiều người biết đến trong các hoạt động giúp đỡ bệnh nhân phong nghèo khó.