Tìm thấy 1.903 kết quả với từ khóa “

Apple

Apple có thể thoát nguy ở châu Âu

Apple có thể thoát nguy ở châu Âu

Đạo luật EU yêu cầu “mở cửa” iOS, cho phép tải ứng dụng bên thứ 3 chưa chắc sẽ gây hại đến Apple, mà còn giúp họ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng lâu nay.