Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

ảo thuật gia

Xem ảo thuật gia xuyên kiếm qua bụng

Xem ảo thuật gia xuyên kiếm qua bụng

James More,ảo thuậ gia khiến giám khảo chương trình Got Talent tại Anh phải nín thở với màn trình diễn nằm trên mũi kiếm rồi để nó xuyên qua cơ thể.