Tìm thấy 35 kết quả với từ khóa “

ảo thuật gia

Xem ảo thuật gia xuyên kiếm qua bụng

Xem ảo thuật gia xuyên kiếm qua bụng

Video 03:25 16/02/2015 0

James More,ảo thuậ gia khiến giám khảo chương trình Got Talent tại Anh phải nín thở với màn trình diễn nằm trên mũi kiếm rồi để nó xuyên qua cơ thể.