Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Ama Kông

Ama Kông - Huyền thoại đại ngàn

Ama Kông - Huyền thoại đại ngàn

Ama Kông được biết đến là chàng trai cao lớn, đa tài, dũng cảm như Đam San trong sử thi Tây Nguyên. Ông có tới 4 người vợ, 21 người con và gần 200 cháu, chắt.