Agribank Cần Thơ

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Agribank Cần Thơ bị thiệt hại hơn 300 tỉ đồng

12:57 02/05/2018

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu trưng cầu thẩm định giá đối với những tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm nhận thế chấp Agribank Cần Thơ.

Ba cựu cán bộ Agribank Cần Thơ hầu tòa

10:48 18/04/2018

Các bị cáo lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích gây thiệt hại về tài sản cho Agribank số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng